Tiếng Việt English
ACETONE, Dimethyl Ketone, DMK, C-H3COCH3
Cyclohexanone, CYC, C6H10O, anon, dầu Ông già
Dimethylformamide, DMF, Formic acid dimethylamide
CERECLOR S52, Chlorinated Paraffin, clo hoa CP152
ISOPHORONE, isophoron, C4H9O dung môi
Nonyl Phenol Ethoxylate; NPEO 9, NP9 surfactant
XYLENE, Xylol, Mixed Xylen aromatic,C6H4(CH3)2
SYLOID C906 - C803, chất làm mờ bề mặt sơn, mực in
DOWANOL PMA, METHOXYPROPYL ACETATE, MPA
Methylene Chloride, MC, Dichloromethane, CH2CL2
DIBUTYLPHTHALATE, DBP, PALATINOL C BASF
ZINC STEARATE, Zs-PLB, Kem stearat chong lang son
BUTYL CELLOSOLVE, BCS, EGMBE dung môi
Diethanolamine, DEA, Dihydroxyethylamine Malaysia
DIOCTYLPHTHALATE, DOP, Palatinol AH BASF
OCTOATE COBALT 10 %, Chất làm khô màng sơn
Copyright © 2011 - Công ty TNHH SX-TM Hoá Chất Đại Dương
Địa chỉ: 196/47/ Đường TA15, Tổ 17, Khu phố 2, P. Thới An, Q.12, TP.HCM.
Điện thoại: (84)8 35901054 - Fax: (84)8 35901054 - Email: info@oceans.vn
Phát triển bởi EBS