Tiếng Việt English
ACETONE, Dimethyl Ketone, DMK, C-H3COCH3
PHOSPHORIC ACID, H3PO4, 85% min Food Grade
PETROLEUM RESIN SK 120 H
Dimethylformamide, DMF, Formic acid dimethylamide
ISOPHORONE, isophoron, C4H9O dung môi
Propylene Glycol USP - EP grade, PG dược DOW
PETROLEUM RESIN COLOR 10, C9
XYLENE, Xylol, Mixed Xylen aromatic,C6H4(CH3)2
DOWANOL PMA, METHOXYPROPYL ACETATE, MPA
Di propylene glycol, DPG, dipropyleneglycol
NITROCELLULOSE RÉISIN, NC Cotton for coating
DIBUTYLPHTHALATE, DBP, PALATINOL C BASF
BUTYL CELLOSOLVE, BCS, EGMBE dung môi
Monoethanolamine pure, MEA ngành phân bón, mỹ phẩm
EPOXY RESIN DER 331, nhựa epoxy 331
DIOCTYLPHTHALATE, DOP, Palatinol AH BASF
Cyclohexanone, CYC, C6H10O, anon, dầu Ông già
Alkyd 352 - 70
Methylene Chloride, MC, Dichloromethane, CH2CL2
CERECLOR S52, Chlorinated Paraffin, clo hoa CP152
Nonyl Phenol Ethoxylate; NPEO 9, NP9 surfactant
Alkyd 1423 -70
Diethanolamine, DEA, Dihydroxyethylamine Malaysia
SYLOID C906 - C803, chất làm mờ bề mặt sơn, mực in
Copyright © 2011 - Công ty TNHH SX-TM Hoá Chất Đại Dương
Địa chỉ: 196/47/ Đường TA15, Tổ 17, Khu phố 2, P. Thới An, Q.12, TP.HCM.
Điện thoại: (84)8 35901054 - Fax: (84)8 35901054 - Email: info@oceans.vn
Phát triển bởi EBS