Tiếng Việt English
OCTOATE COBALT 10 %, Chất làm khô màng sơn
DIBUTYLPHTHALATE, DBP, PALATINOL C BASF
EPOXY RESIN DER 331, nhựa epoxy 331
Alkyd 352 - 70
CERECLOR S52, Chlorinated Paraffin, clo hoa CP152
XYLENE, Xylol, Mixed Xylen aromatic,C6H4(CH3)2
NITROCELLULOSE RÉISIN, NC Cotton for coating
Monoethanolamine pure, MEA ngành phân bón, mỹ phẩm
ZINC STEARATE, Zs-PLB, Kem stearat chong lang son
Dimethylformamide, DMF, Formic acid dimethylamide
PETROLEUM RESIN COLOR 10, C9
Di propylene glycol, DPG, dipropyleneglycol
SYLOID C906 - C803, chất làm mờ bề mặt sơn, mực in
Diethanolamine, DEA, Dihydroxyethylamine Malaysia
PETROLEUM RESIN SK 120 H
Propylene Glycol USP - EP grade, PG dược DOW
DIOCTYLPHTHALATE, DOP, Palatinol AH BASF
Methylene Chloride, MC, Dichloromethane, CH2CL2
Alkyd 1423 -70
PHOSPHORIC ACID, H3PO4, 85% min Food Grade
Copyright © 2011 - Công ty TNHH SX-TM Hoá Chất Đại Dương
Địa chỉ: 196/47/ Đường TA15, Tổ 17, Khu phố 2, P. Thới An, Q.12, TP.HCM.
Điện thoại: (84)8 35901054 - Fax: (84)8 35901054 - Email: info@oceans.vn
Phát triển bởi EBS